Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİNE AİT 24.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

 

12.03.2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen SIEM Sistemi Teminine ait,

 

 

1.1.       Son Teklif Verme Tarihi        : 01.04.2021 Perşembe saat 14:00

1.2.       Satın Almanın Yapılacağı Yer: Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Türksat Bilişim Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye.

1.3.       Satın Alma Tarihi ve Saati: 02.04.2021 Cuma saat 10:00

 

İdari Şartname Madde 3.5 düzeltilmiştir,

İdari Şartname Madde 5.1 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.48 düzeltilmiştir,

Teknik Şartname Madde 3.62 düzeltilmiştir,

 

Satın alma dokümanını temin eden isteklilere zeyil dokümanı e-posta iletilecektir.