SİSTEM ALTYAPI YENİLEME ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Kasım 21, 2019

SİSTEM ALTYAPI YENİLEME ALIMI 

SATINALMA İLANI

 

1.   Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
b) Telefon Numarası  : 0312 925 70 00        

c)  Faks Numarası      : 0312 925 70 01

2.    Satınalmanın Konusu:

 

TÜRKSAT Kablo İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü’nün belirlemiş olduğu sistem salonlarında kullanılmak üzere hiper bütünleşik sistem ve yedekleme sistemi temin edilmesine yönelik olarak Şartname kapsamındaki ürün ve hizmetlerin satın alınması, montaj, kurulum, konfigürasyonlarının yapılması, TÜRKSAT’ın belirlediği sistemlere entegrasyonunu ve kurulan donanım yazılımların eğitimi ve garanti teknik destek bakım onarım hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 

3.   Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

4.   Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 no’lu (IBAN No: TR040001001745447334405162) TL hesabına, “SİSTEM ALTYAPI YENİLEME ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

 

5.   Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

6.   Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA adresine 04.12.2019 Çarşamba günü saat 17.00’yekadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 

 

7.   Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.