SMS GÖNDERİMİ VE ALIMI HİZMETİ TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Ekim 7, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

SMS GÖNDERİMİ VE ALIMI HİZMETİ TEMİNİ

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Yağlıpınar Mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası         : 0312 925 30 00

c) Faks Numarası               : 0312 925 29 00

d) İrtibat Kurulacak Kişi    : Yusuf KUBAT ykubat@turksat.com.tr       

2Satın almanın konusu; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartlar ve hükümler çerçevesinde, TÜRKSAT A.Ş. tarafından gönderilecek ve alınacak her türlü SMS’ler ile SMS gönderimi ve alımı için TÜRKSAT A.Ş. sistemlerinin entegrasyonu ve SMS raporlamaları hususlarında hizmet temini işidir.

3Satın almaya katılma koşulları;

  • Satın Alma Dokümanı TÜRKSAT A.Ş. Tesisler Altyapı ve Sosyal Hizmetler Direktörlüğü Yağlıpınar Mahallesi TÜRKSAT (Küme Evler) İdari Bina Apt No:1 Gölbaşı / ANKARA adresinde görülebilir. 
  • Satın Alma Dokümanı, yukarıda belirtilen adresten kağıt ortamında veya cd/flash bellek içerisinde temin edilebileceği gibi talep edilmesi durumunda e-posta ile de gönderilir.
    • Satın almaya katılım için gerekli diğer koşullar idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

4. Satın alma için son teklif verme tarihi; 17/10/2019 saati 12:00’ dir. 

  • Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adresteki TÜRKSAT A.Ş. evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. 
  • Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 
    • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

5. TÜRKSAT A.Ş.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin Şirketimiz için en uygun ve makul olanını tayin ve tespit etmekte serbesttir.

6. Satın alma Usulü; Satın alma dokümanlarında belirtilen şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekan içerisinde teklif edilen götürü bedel üzerinden açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılacaktır.