TBMM IP TABANLI GÜVENLİK SİSTEMİNE İLAVE KAMERA TEMİN VE ENTEGRASYONU İŞİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Ağustos 22, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

TBMM IP TABANLI GÜVENLİK  SİSTEMİNE İLAVE KAMERA TEMİN VE ENTEGRASYONU İŞİ

 

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres                          : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. / Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA
  2. Telefon Numarası     : 0 312 497 47 00 / 6071 
  3. Faks Numarası         : 0 312 925 59 95 9
  4. E-posta adresi          : vmydsatinalma@turksat.com.tr
  5. İlgili Kişi                    : Oğuzhan Çamaş,Yücel Çalık

 

2.    Satın Alma Konusu: 

İçişleri Bakanlığı veri merkezi fiziksel güvenliğinin artırılması kapsamında donanım, yazılım ve hizmet alımı temini işidir.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARAadresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TLbedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına TBMM IP TABANLI GÜVENLİK  SİSTEMİNE İLAVE KAMERA TEMİN VE ENTEGRASYONU İŞİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARAadresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

02/09/2019 Pazartesi günü saat 14.30’tür.Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARAadresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri YönetimiDirektörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden, posta veya kargo ile teslim edilebilir.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

04/09/2019 Çarşamba günü saat 14.30’da Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.  Şirketimiz,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinetabi değildir.Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.