T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİ YAPIMI 05/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Mayıs 5, 2020

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİ YAPIMI 

05/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

22/04/2020 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen ilgili satın almaya ait Teknik Şartnamedeki;

 

2.2.8 Her bir klima verimliliği EER en az 3,60 olacaktır. EER hesabı Ankara için tam yükte ve sezonsal veriler dikkate alınarak EN 14825 standardına göre yapılacaktır. Cihaz gürültü değeri 2 m’den ölçüm yapıldığında 60,0 dB(A) yı geçmemelidir. Bu koşulları sağlayan iç ünite cihazı genişliği 60 cm’den fazla olmamalıdır.

Maddesi,

2.2.8  Her bir klima verimliliği EER en az 3,20 olacaktır. EER hesabı Ankara için tam yükte ve sezonsal veriler dikkate alınarak yapılacaktır. Cihaz gürültü değeri 2 m’den ölçüm yapıldığında 70,0 dB(A) yı geçmemelidir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

                                          

2.3.5 - KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK)

2.3.5.1.11 KGK sistemi aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak üretilmiş olmalı ve çalışmalıdır.

Standart Tanımı

Standart Referansı

General and safety requirements for UPS used in operator Access areas

IEC/EN 62040-1-1 ve IEC/EN 60950-1

Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for UPS

IEC/EN 62040-2 (Class A), IEC/EN50091-2

Method of specifying the performance and test requirements of UPS

IEC/EN 62040-3

Environmental for UPS

IEC/EN 62040-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddesi,

2.3.5.1.11 KGK sistemi aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak üretilmiş olmalı ve çalışmalıdır.

Standart Tanımı

Standart Referansı

General and safety requirements for UPS used in operator Access areas

IEC/EN 62040-1-1 ve IEC/EN 60950-1

Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for UPS

IEC/EN 62040-2 (Class A), IEC/EN50091-2

Method of specifying the performance and test requirements of UPS

IEC/EN 62040-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.6.1 Şehir şebeke enerjisinin kesilmesi, bir fazın kaybolması, gerilim veya frekansın normal limitler dışına çıkması halinde otomatik olarak yol alıp 0-30 sn. içerisinde toplam anılan yükü üzerine alan, 200 kW Veri Merkezi jeneratörü, Continuous gücünde, 1500 dev/dk., 50 Hz. 400V çıkış geriliminde Dizel Elektrojen Grubu teklif edilecektir. Bu grup ISO8528 standardına göre dizayn edilerek gücü belirlenecek ve test edilerek paketlemesi yapılacaktır.

Maddesi,

2.3.6.1  Şehir şebeke enerjisinin kesilmesi, bir fazın kaybolması, gerilim veya frekansın normal limitler dışına çıkması halinde otomatik olarak yol alıp 0- 15sn. içerisinde toplam anılan yükü üzerine alan, 200 kW Veri Merkezi jeneratörü, Data Center Continuous gücünde, 1500 dev/dk., 50 Hz. 400V çıkış geriliminde Dizel Elektrojen Grubu teklif edilecektir. Bu grup ISO8528 standardına göre dizayn edilerek gücü belirlenecek ve test edilerek paketlemesi yapılacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.6.8.  DİZEL MOTOR: Motor, jeneratör seti imalatçısı ile aynı gruba ait motor fabrikalarında üretilmiş olacaktır. Motor bloğu, monoblok döküm olacaktır. Birden fazla bloğun civata ile birleşmesinden oluşturulmuş blok dizaynları kabul edilmeyecektir. Silindir gömlekleri sulu tip ve değiştirilebilir olacaktır. Pistonlar, iki parçalı olup piston üst kısmı çelik, alt kısmı ise alüminyum alaşım olacaktır. Gruplar dinamik ve statik balanslı olacak ve titreşim +-0.025 mm’yi geçmeyecektir. Silindir hacmi 9 litre olacaktır.

Maddesi,

2.3.6.8. DİZEL MOTOR: Motor, jeneratör seti imalatçısı ile aynı gruba ait motor fabrikalarında üretilmiş olacaktır. Motor bloğu, monoblok döküm olacaktır. Birden fazla bloğun civata ile birleşmesinden oluşturulmuş blok dizaynları kabul edilmeyecektir. Silindir gömlekleri sulu tip ve değiştirilebilir olacaktır. Pistonlar, iki parçalı olup piston üst kısmı çelik, alt kısmı ise alüminyum alaşım olacaktır. Gruplar dinamik ve statik balanslı olacak ve titreşim +-0.025 mm’yi geçmeyecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.6.11. REGÜLASYON: Hız düşümü ayarlanabilir olacak ve kararlı durumda frekans regülasyonu ±%0.25’ i geçmeyecektir. Jeneratör seti, NFPA110 Level 1 sistemlere göre %100 blok yük alabilmelidir.

Maddesi,

2.3.6.11. REGÜLASYON: Hız düşümü ayarlanabilir olacak ve kararlı durumda frekans regülasyonu ±%0.25’ i geçmeyecektir. Jeneratör seti, NFPA110 Level 1 sistemlere göre %100 blok yük alabilmelidir ve 5 saniyeden kısa bir sürede voltaj ve frekansı kararlı hale gelmelidir, bu durum motor üreticisi orijinal belgeleriyle ispatlanmalıdır, Satıcı beyanı kabul edilmeyecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.6.23. Alternatör, 10 saniye süre ile minimum 2600A 3 faz kısa devre akımına dayanabilecek kapasitede olacaktır.

Maddesi,

2.3.6.23. Alternatör, 10 saniye süre ile  %300 kısa devre akımına dayanabilecek kapasitede olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

2.5.1.10.6. Her bir söndürme bölgesinin ana girişinde onaylı söndürme kontrol paneli bulunacaktır. Eğer varsa söndürme bölgesinin diğer girişlerinde de söndürme tekrarlama panelleri kullanılacaktır.

Maddesi,

2.5.1.10.6. Sistem odasının girişinde onaylı söndürme kontrol paneli bulunacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.2.1.8.  Şalterler gecikmeli aşırı akım açma, kısa gecikmeli kısa devre açma, gecikmesiz kısa devre açma fonksiyonlarına standart olarak sahip olmalıdır. Bypass şalterlerinde kilit mekanizması olacaktır.

Maddesi,

2.3.2.1.8.  Şalterler gecikmeli aşırı akım açma, kısa gecikmeli kısa devre açma, gecikmesiz kısa devre açma fonksiyonlarına standart olarak sahip olmalıdır. Harici Bypass ve UPS çıkış şalterlerinde kilit mekanizması olacaktır.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2.3.5.1.25. Bakım Bypass Şalteri: Rutin bakım ya da arıza onarım işlemleri sırasında bakım bypass şalteri ile KGK giriş ve çıkışındaki elektrik enerjisi izole edilecek, aynı zamanda kritik yüklere enerji verilmeye devam edecektir.

Maddesi,

2.3.5.1.25. Harici Bypass Şalteri: Rutin bakım ya da arıza onarım işlemleri sırasında harici bypass şalteri ile KGK giriş ve çıkışındaki elektrik enerjisi izole edilecek, aynı zamanda kritik yüklere enerji verilmeye devam edecektir.

Şeklinde değiştirilmiştir.