T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİ YAPIMI 06/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Mayıs 6, 2020

 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ MERKEZİ YAPIMI 

06/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

                    22/04/2020 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen ilgili satın almaya ait 

 

          Teknik Şartnamedeki;

 

2.2.9 Cihazlarda eş yaşlanma ve yedekli çalışma prensiplerine göre çalışacaktır

Maddesi,

  •  Bu koşulları sağlayan iç ünite cihazı genişliği 60 cm’den fazla olmamalıdır. Cihazlarda eş        

                    yaşlanma ve yedekli çalışma prensiplerine göre çalışacaktır

 

Şeklinde değiştirilmiştir.

 

         İdari Şartnamenin EK-7 Teklif Dosyası İsimlendirme Talimatında yer alan  

          7.1.l._ISO Belgeleri.pdf

Maddesi,

 

7.1.l._Teknik Şartnamede İstenen Belgeler (varsa),

          

Şeklinde değiştirilmiştir.