T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ELEKTRONİK ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ VE ARŞİV BELGELERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Haziran 13, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

T.C.GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIELEKTRONİK ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİVEARŞİV BELGELERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ HİZMET ALIMI

 
1. Şirket Bilgileri: 
 
a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, Ankara Ünv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ANKÜTEK 06830TÜRKSAT Bilişim Gölbaşı/ANKARA

b) Telefon Numarası: 0 312 615 30 00
c) Faks Numarası: 0 312 925 29 00  
d) Elektronik posta adresi : acaydin@turksat.com.tr vgunaydin@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi: Ahmet Can AYDIN, Vedat GÜNAYDIN 

 

SATIN ALMA KONUSU: T.C. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi ve Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Projesi Hizmet Alımı

 
2. İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, Ankara Ünv. Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ANKÜTEK 06830TÜRKSAT Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 1.000,00TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; TÜRKSAT'a ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 44733440-5417 nolu hesap numarasına T.C. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi ve Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Projesi Hizmet Alımı açıklamalı olarak yatırılacaktır) IBAN NO:TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17

 
3. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü’ne, 24 / 06 / 2019 Pazartesi günü saat 14:00’akadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.  

4. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.

 
5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

 
6.Satın alma dokümanları ücretsiz olarak yukarda belirtilen adreste Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nde görülebilecektir.