T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜVENLİK HİZMETLERİ VE LİSANS GÜNCELLEME TEMİNİ

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Aralık 12, 2019

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜVENLİK HİZMETLERİ VE LİSANS GÜNCELLEME TEMİNİ

1.     Şirket Bilgileri:

a. Adres                          : Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA 

b. Telefon Numarası      : 0 312 925 59 00 

c. Faks Numarası          : 0 312 925 29 00

d. E-posta adresi           : vmydsatinalma@turksat.com.tr

e. İlgili                            : Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü Satın Alma Birimi 

 

2.    Satın Alma Konusu: 

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Ve Lisans Güncelleme Temini

 

3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

a. İstekliler, Satın Alma Dokümanları bedeli aşağıda belirtilen şekilde ödendikten sonra dekont karşılığında e-posta ile temin edilebileceği gibi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindeki, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki 44733440-5161 nolu hesap numarasına T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Güvenlik Hizmetleri Ve Lisans Güncelleme Temini” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR31 0001 0017 4544 7334 4051 61

 

b. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

c. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresinde, Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

 

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

17/12/2019 tarihi saat 14.00’dür. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindeki Evrak birimine Veri Merkezleri Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden teslim edilecektir, posta veya kargo ile gönderilen teklif dosyaları dikkate alınmayacaktır.

 

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

18/12/2019 tarihi saat 10:00’da Türksat A.Ş. Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindedir. 

 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

 

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.