T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHTİYAÇ VE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME VE BAKIM DESTEK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Eylül 30, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHTİYAÇ VE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME VE BAKIM DESTEK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

ZEYİLNAME

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İhtiyaç Ve Malzeme Yönetim Sistemi Yazılım Geliştirme ve Bakım Destek Hizmet Alımı işine ait İdari Şartnamesi ve sözleşmesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

İdari Şartname’nin 37.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

37.1.    Satın alma üzerinde kalan İstekliden Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşme bedelinin en az %6’sı (yüzde altı) tutarında ……… TL (………….) 42 (kırkiki) ay süreli kesin teminat alınacaktır.

Sözleşme’nin 8.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

8.1.      TARAFLAR arasında imzalanan SÖZLEŞME imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, SÖZLEŞME’nin süresi, TEKNİK ŞARTNAME’de detayları verilen “İş Başlangıç Tutanağı”nın imzalanmasından Geçici Kabul başvurusuna kadar 18 (onsekiz) ay, Geçici Kabul onayından sonra Garanti ve Bakım Hizmeti için 18 (onsekiz) aydır.

Sözleşme’nin 12.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

12.1.    YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME bedelinin %6 (yüzdealtı)’sı oranındaki ……………………….………….. ₺ (……………………..………….TürkLirası) bedelli ve en az 42 (kırkiki) ay süreli kesin teminat mektubunu TÜRKSAT’a teslim edecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

1-  Tedavüldeki Türk parası

2-  Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

3-  Merkez bankasında işlem gören yabancı paralardan Amerikan Doları ve Avro. Bu durumda Teminat oranı hesabında, teklifin verildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası Satış Kurları esas alınır.