TKGM 3B ŞEHİR MODELLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Mayıs 13, 2020

SATINALMA İLANI

 

Onay Tarihi: 12/05/2020

Satın Alma Adı: TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. TKGM 3B ŞEHİR MODELLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMI

 

1.Şirket Bilgileri:

  1. Adres: Türksat A.Ş. Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mh. 319 Cad. No: 35 Gölbaşı / ANKARA
  2. Telefon Numarası: 0 312 925 3000
  3. Faks Numarası: 0 312 925 2900
  4. Elektronik posta adresi: ckol@turksat.com.tr
  5. İlgili Kişi(ler): Çiğdem GÜNGÖR

 

2.Satın Alma Konusu: 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi İşi Hizmet Alımı

3.Satın alma dokümanlarının temini, tekliflerin sunulması, satın alma toplantısının yapılması süreçleri elektronik ortam üzerinde İdari Şartnamede tarif edilen yöntemlerle yürütülecektir.

4.İstekliler, satın alma dokümanlarını yukarıda belirtilen e-posta adresinden talep edebilirler. Satın alma dokümanları, İsteklilere ücretsiz olarak gönderilecektir.

5.Satın almaya katılmak isteyenlerin Türksat A.Ş.’ye ait T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 0400 0100 1745 4473 3440 5259 IBAN TL hesabına KDV dâhil 750,00 TL bedeli 2. Maddede belirtilen işin adını belirterek yatırmış olmaları şarttır.

6.Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.

7.Satın alma için son teklif verme tarihi 28/05/2020 saat 12:00’dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, İdari Şartnamede belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yükleyeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar sunucuya yüklenmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.