TKGM 3B ŞEHİR MODELLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMINA AİT 22/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Mayıs 22, 2020

TKGM 3B ŞEHİR MODELLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI PROJESİ İŞİ HİZMET ALIMINA AİT 22/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

13/05/2020 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi İşi Hizmet Alımına ait,

 

İdari Şartname’nin 5.1 maddesi

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

 1. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Teklifler 5.6 Maddesinde belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.
 2. Son Teklif Verme Tarihi     : 28/05/2020
 3. Son Teklif Verme Saati       : 12:00

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

 1. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Teklifler 5.3 Maddesinde belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.
 2. Son Teklif Verme Tarihi     : 09/06/2020
 3. Son Teklif Verme Saati       : 17:00

 

İdari Şartname’nin 5.2 maddesi

5.2. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

 1. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Sunulacağı Yer: 1.1 Maddesinde belirtilen TÜRKSAT’ın adresi
 2. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Son Verilme Tarihi: 28/05/2020
 3. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 14:00-18:00
 4. Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.
   

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.2. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

 1. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Sunulacağı Yer: 1.1 Maddesinde belirtilen TÜRKSAT’ın adresi
 2. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Son Verilme Tarihi: 09/06/2020
 3. Teklif Mektubu ve Geçici Teminat Mektubu Asıllarının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 10:00-17:00
 4. Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.