UPSTREAM COMBINER SİSTEMİ TEMİNİ İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME (1)

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Salı, Nisan 28, 2020

 

 

UPSTREAM COMBINER SİSTEMİ TEMİNİ İŞİNE İLİŞKİN EK DÜZENLEME (1)

 

 

UPSTREAM COMBINER SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ İlan Metninin 9. Maddesi Mevcut Durum;

 

9.Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adrese ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden, 04/05/2020 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

UPSTREAM COMBINER SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ İlan Metninin 9. Maddesi Yeni Hali;

 

9.Teklifler kapalı zarf içerisinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Madde 1’de belirtilen adrese ücreti önceden ödenmiş iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elden, 06/05/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ ye kadar teslim edilecektir. Son teklif verme saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.