Video Kayıt Sistemi Satın alımına ait 10.01.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Perşembe, Ocak 10, 2019

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

Video Kayıt Sistemi Satın alımına ait 

10.01.2019 TARİHLİ ZEYİLNAME 

 

İş bu zeyilname bahse konu satın almaya ilişkin son teklif verme süresinin uzatılması ve brüt satış bedeli eklenmesi maksadıyla yayınlanmıştır. Yapılan düzeltmelerde düzeltilmiş madde numarası belirtilmiştir. 

 • İlgili Satınalım ilanının düzenlenmiş hali aşağıdaki mevcuttur. 

 

VİDEO KAYIT SİSTEMİ SATINALMA İLANI

 

 1. Şirket Bilgileri:

 

 1. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40.Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA
 2. Telefon numarası:0312 615 30 00
 3. Faks numarası       :0312 615 30 49
 4. Elektronik posta adresi: gvhm@turksat.com.tr
 5. İlgili personellerin adı-soyadı: Hamza ALTAN, Osman Sefa KARSLI 

 

 1. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:
 1. İşbu teknik şartnamenin konusu; alım adetleri ve kurulum yapılacak Birlikler Teknik Şartname ekinde belirtilmek üzere kamera sistemi, yazılım ve Kurulum/Entegrasyon Hizmeti alımı işlerine ilişkin teknik isterleri tanımlar. 

 

 1. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40km 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü’ne, 11/01/2018 Cuma Günü Saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

 1. Teknik Şartnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan maddeler ve son halleri aşağıdaki gibidir. 

 

  7.17.    Kameraların en geniş görüş açısı en az 58°, en dar görüş açısı en fazla 2.6° olacaktır.

                 

   7.19.    Kameraların her birinin ağırlığı (montaj ekipmanları hariç) en fazla 8 kg olacaktır.

 

   7.20.    Görüntü alanı içinde video hareket tespiti yapabilmelidir.

 

   9.1.          Uzak Kontrol ve İzleme Yazılım IP kameralardan gelen görüntüleri aynı anda, çoklu canlı izlemeye, kayıtlarını izlemeye, yedekleme almaya ve PTZ kontrolüne olanak sağlayacaktır. Uzak Kontrol ve İzleme Yazılımı en az 4 ekran çıkışını destekleyecektir. Her ekranında 64 kamera olmak üzere tek veya çoklu donanımdan toplamda 256 kamera görüntüsünü bölünmüş olarak verebilecektir. Hangi ekranda hangi özelliğin olacağına operatör karar verecektir.

 

9.10.        Uzak Kontrol ve İzleme Yazılımı üzerinden, canlı kamera görüntüsü üzerinden 2 dakikaya kadar seçilebilen bir zaman geriden kayıt oynatılabilecektir.

 

9.14.        Uzak Kontrol ve İzleme Yazılımında Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı S63 haritaları üzerinde uydu sistemi aktif olan gemilerin konumları gösterilecek ve seçilen mobil platformların üstündeki kameralar seçildiği zaman seçili kameraya ait video stream ekranda görüntülenecektir.

 

15.1    Silindi.

 

15.3    Silindi.

 

15.8    8 ms (normal); 5 ms (Hızlı) - (griden griye) tepkime süresi olmalıdır.

 

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.


Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.