VİDEO KAYIT SİSTEMİ SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Aralık 14, 2018

VİDEO KAYIT SİSTEMİ SATINALMA İLANI

 

1. Şirket Bilgileri:

 

a) Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40.Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA

b) Telefon numarası:0312 615 30 00

c) Faks numarası    :0312 615 30 49

d) Elektronik posta adresi: gvhm@turksat.com.tr 

e) İlgili personellerin adı-soyadı: Hamza ALTAN, Osman Sefa KARSLI 

 

2. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:

3. İşbu teknik şartnamenin konusu; alım adetleri ve kurulum yapılacak Birlikler Teknik Şartname ekinde belirtilmek üzere kamera sistemi, yazılım ve Kurulum/Entegrasyon Hizmeti alımı işlerine ilişkin teknik isterleri tanımlar. 

4. Proje anahtar teslimi şekilde yürütülecektir.

 

Satın alma dokümanları TÜRKSAT A.Ş. Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü Konya Yolu 40 Km. 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir. 

 

Satın almaya katılmak isteyenler satın alma dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesindeki Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki 44733440-5161 nolu (IBAN:TR310001001745447334405161) TL hesabına “VSAT TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ SATIN ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 1.000 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

 

5. İstekli Tekliflerinin Teslimi;

 

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya Yolu 40km 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörlüğü’ne, 28/12/2018 Cuma Günü Saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.