YAZILIM GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ CMMI V2.0 SEVİYE 3 UYUMLU SÜREÇ MODELLEME VE İYİLEŞTİRME HİZMETİ ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Ekim 16, 2019

1. Şirket Bilgileri:

a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yazılım Geliştirme Direktörlüğü

b) Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mahallesi 319.Cad. No: 35/4 (TÜRKSAT A.Ş. Binası) Gölbaşı / ANKARA

c) Telefon Numarası: +90 312 925 50 34 Faks Numarası: +90 312 925 29 00 Elektronik posta adresi: isbakirci@turksat.com.tr

d) İlgili Kişi: İsmail Serkan BAKIRCI

2.Satın Alma Konusu:

“Yazılım Geliştirme Direktörlüğü CMMI V2.0 Seviye 3 Uyumlu Süreç Modelleme Ve İyileştirme Hizmeti Alımı” işidir.

3. Satın Alma Dokümanın Görülmesi, Temini:

a) Satın Alma Dokümanı TÜRKSAT Yazılım Geliştirme Direktörlüğü Madde 1’de belirtilen adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

b) Satın almaya katılmak isteyenlerin Satın Alma Dokümanını temin etmek için TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT’ ın T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan TR 0600 0100 1745 4473 3440 5417 IBAN TL hesabına KDV dâhil 500 (beşyüz) TL. bedeli yatırmış olmaları şarttır. Satın Alma Dokümanı, ücretinin ödendiğini gösteren belge mukabilinde yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir.

4.Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Madde 1’de belirtilen Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yazılım Geliştirme Direktörlüğü’ne, 30/10/2019 günü saat 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.