YENİ NESİL PASİF FİBER OPTİK ERİŞİM SİSTEMLERİ (PON) ALIMI SATINALMA İLANI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Pazartesi, Şubat 12, 2018

YENİ NESİL PASİF FİBER OPTİK ERİŞİM SİSTEMLERİ (PON) ALIMI

SATINALMA İLANI

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası : 0312 591 53 00        

                                   c) Faks Numarası      : 0312 591 52 59

 1.  Satınalmanın Konusu:

TÜRKSAT Kablo müşterilerine fiber optik kablo üzerinden hizmet sağlanabilmesi amacıyla Yeni Nesil Pasif Fiber Optik Erişim Sistemleri (PON; GPON (DPoG veya PPPoE) veya EPON (DPoE)) satın alınacaktır. Teknik Şartname kapsamındaki satın alınacak ürün ve hizmetlerin satın alınması, belirtilen bölgelere nakledilmesi, kurulumu, yapılandırılması, TÜRKSAT altyapısı ile entegrasyonu, sistem için gerekli merkezi kablolamanın yapılması, gerekli eğitimin verilmesi, yenilenmesi, garanti süresince ve garanti sonrası destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA
  adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 no’lu (IBAN No: TR040001001745447334405162) TL hesabına, “YENİ NESİL PASİF FİBER OPTİK ERİŞİM SİSTEMLERİ (PON) ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 5.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. Bundan önceki aynı satınalmaya teklif vermiş olan Firmalardan tekrar doküman bedeli alınmayacaktır.

 

 1. Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

 1. Satınalmaya katılacak Firmaların teklif vermeden önce teklif edecekleri ürünlere ilişkin Kavramsal İspat Testi (Proof of Concept-PoC) yapmaları gerekmektedir. Satınalmaya katılacak firmaların Kavramsal İspat Test (Proof of Concept-PoC) başvurularını adres, telefon ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile birlikte Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresine ilan tarihinden itibaren en geç 02/04/2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan ve postadaki gecikme nedeniyle bu sürede ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

 1. Kavramsal İspat Testleri; firmaların Kavramsal İspat Testine başvuru tarihlerini müteakip başlayıp, 30/04/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. Test takvimi Türksat tarafından belirlenecek olup, Firmalar bu tarihe uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Kavramsal İspat Test sonuçları, Firmalara, sundukları iletişim bilgileri üzerinden e-posta veya yazılı olarak bildirilecektir. Kavramsal İspat Testi sonunda testleri başarılı olan firmalar fiyat teklifi vereceklerdir.

 

 1. Firmaların teklif dosyalarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresine 25/05/2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra teklif alınmayacaktır.

 

 1. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.