Image
globe

TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri kullanılarak görüntü işleme, dijital fotogrametri, global konum belirleme, konuma dayalı servisler, mobil (lidar) haritacılık, coğrafi veri üretimi ve coğrafi programlama hizmetleri sunulmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetleri
Uydu Görüntüsü Temini ve İşleme Hizmetleri

TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; Coğrafi bilgi sistemleri alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

 • Proje Yönetimi
 • Fizibilite Etüdü
 • Coğrafi Veri Üretimi
 • Sistem Analizi
 • Coğrafi Veritabanı Tasarımı
 • Sistem İşletme ve Bakım
 • Coğrafi Analizler 
 • Eğitim

Çoğrafi Bilgi Sisemleri

TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Markası ile; uzaktan algılama ve görüntü temini/işleme alanında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

 • Ortorektifikasyon
 • Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
 • Renk Dengeleme
 • Mozaikleme
 • Görüntü Sınıflandırma
 • Değişiklik Tespiti
 • Detay Çıkarma

Uydu Görüntüleri