27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip, başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Türksat A.Ş.’de staj yapacak olan öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

  • Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısına başvuru kaydında bulunmak,
  • Stajın, ilgili öğretim kurumunca zorunlu olması,
  • Türksat A.Ş.’nin faaliyet alanlarına uygun teknik ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak,
  • Lisans düzeyinde staj yapabilmek için ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi olmak,
  • Türksat A.Ş.’de staja kabul edildiği halde staja başlamayan ve daha önce Türksat A.Ş.’de staj yapmış öğrenciler ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.