Kablo yayıncılığı, değişik taşıyıcı ortamlardan gelen analog ve/ya da sayısal radyo, televizyon (TV) ve veri sinyallerinin birleştirilip arttırılarak, hem sayısal paketler, hem de analog sinyaller hâlinde, fiber ve/ya da koaksiyel kablolar üzerinden abonelere, etkileşimli haberleşmeyi (interaktiviteyi) sağlayacak şekilde iletilmesidir. Yüksek kalitede ses ve görüntü iletimi sunan ve frekans kirlenmesinden etkilenmeyen kablo şebekeleri, bant genişliği ve iki yönlü iletişime uygunluğu ile internet, veri ve interaktif hizmetlerin verilebileceği bir altyapıdır.