“Türksat Şebekesinde Altyapı Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi;

Erişim  hizmetleri için herhangi bir ucu Türksat sistem/cihazlarında sonlanmayan ancak her iki ucu da Türksat Erişim Şebekesi dahilinde olan altyapıya ait (boru, kanal, göz) taleplerin değerlendirilmesi ve karşılanması, ayrıca Aydınlatılmamış Fibere erişim hizmetinin sunabilmesi için gerekli olan usul, esas ve ücretleri kapsamaktadır.”