Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ

 

HİZMET SATIN ALIMI


1.Şirket Bilgileri: 
 
a) Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türksat Bilişim (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / Ankara

b) Telefon Numarası: 0 312 925 60 46
c) Faks Numarası: 0 312 925 29 00 
d) Elektronik posta adresi:  vgunaydin@turksat.com.tr; kamucc@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi: Vedat GÜNAYDIN

 

2. Satın Alma Konusu:

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ HİZMET SATIN ALIMI

 

3.Satın Almaya Katılma Koşulları:

  1. İstekliler, satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türksat Bilişim (Ek Kuluçka Binası) 06830 Gölbaşı / ANKARA adresindeki, Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 2.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; TÜRKSAT'a ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki 44733440-5417 nolu hesap numarasına T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ HİZMET SATIN ALIMI” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) IBAN NO: TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17
  2. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.
  3. Satın alma dokümanları ücretsiz olarak yukarda belirtilen adreste Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü'nde görülebilecektir. 

 
4.  Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

 

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörlüğü’ne,  25/03/2021 Perşembe Günü Saat 10:30’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 

5.  Satın Alma Tarihi ve Yeri:

 

25/03/2021 Perşembe günü saat 14:00’da Türksat Bilişim Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Ek Kuluçka Binası) 6830 Gölbaşı / ANKARA adresindedir. 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanındaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir


7. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan hizmeti alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.