Onay tarihi

 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMET ALIMINA AİT

ZEYİLNAME

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek Hizmet Alımına ait İdari Şartnamenin EK-4 Teklif Mektubu Örneği güncellenmiştir.

Zeyilname doküman talep etmiş / edecek olan isteklilere, e-posta ile gönderilecektir.