Image
fkm

Bilişim Sistemleri Barındırma ve FKM Hizmetleri

İhtiyaç duyulması hâlinde sadece verilerin yedeklenebileceği ve veri depolama alanını esas alan bir yedekleme çözümü sunulmaktadır. Bu çözüm, düşük veri trafiği ve/ya da bilişim alanındaki veri kaybı riskleri yüksek olan kurumlar için önerilmektedir.

Veri Yedekleme
Barındırma
Aktif / Pasif FKM
İletişim
Veri Depolama
İş Sürekliliği

İhtiyaç duyulması hâlinde sadece verilerin yedeklenebileceği ve veri depolama alanını esas alan bir yedekleme çözümü sunulmaktadır. Bu çözüm, düşük veri trafiği ve/ya da bilişim alanındaki veri kaybı riskleri yüksek olan kurumlar için önerilmektedir.

Kendi sistemlerini kurmak ve yönetmek isteyen, bu konuda hazır yatırımı bulunan ve/ya da yatırım yapabilecek olan, veri hassasiyet düzeyi yüksek kurumlarda bu çözüm uygulanmaktadır. Veri merkezi hizmetleri ile kurumlar kendi sistemlerini kurar ve gerekli altyapı ve hizmetler, Türksat bünyesinde işletilmesi amacıyla fiziksel ve/ya da sanal ortamda sunulur.

Kamu kurumlarının ihtiyaçları kapsamında mevcut bilişim altyapıları, veri yedekleme, geri dönüş süresi ve hedef veri kayıpları ile risk analizleri yapılarak aktif/pasif olarak çalışacak, ölçeklendirilmiş kapasiteli felaket kurtarma merkezi projeleri kamu kurumlarına sunulur.

Türksat, Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi kurulumu için gerekli planlama, kurulum çalışmalarını tamamlamış ve operasyona geçiş süresi göz önüne alınarak, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına daha hızlı çözüm üretilebilmesi için veri yedekleme ve sunucu barındırma hizmetlerine Mart 2007 tarihi itibarıyla başlamıştır.

 • Türksat veri merkezi ile internet veya firma/kurum arasındaki bağlantıdır.
 • Sanal sunucu barındırma hizmetleri için IDS/IPS ve DDOS korunma hizmetlerini de içerir.
 • 7/24 destek verilir.
 • İhtiyacınız kadar kapasitede depolama hizmeti.
 • İleri teknoloji ve çeşitli marka/model depolama üniteleri aracılığı ile depolama.
 • RAID5 VE RAID 10 teknolojisine sahip depolama,
 • Veri depolama hizmetinden yararlanabilmek için Sunucu Barındırma, FKM hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.
 • İletişim hizmetinden yararlanabilmek için Sunucu Barındırma, FKM hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.
 • 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Genelgesi, DPT tarafından 2005 yılında yayımlanan Eylem Planı kapsamında yer alan 33. eylem ile “Kamu Bilgi Sistemleri Acil Durum Yönetimi Çözüm Önerileri” çalışması, TÜBİTAK UEKAE’ye verilmiştir.
 • 2006 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı” 76 numaralı eylemi ile “Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezleri” görevi, sorumlu kuruluş olarak Türksat’a, ilgili kuruluş olarak ise Başbakanlık, DPT ile TÜBİTAK UEKAE’ye verilmiştir.
 • 2013 yılında yapılan BTYK 25. toplantısında alınan “Kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesine yönelik hukuki, teknik ve idari yapılanma modelinin oluşturulması ve Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi’nin kurulması çalışmalarının yapılması” kararı için ilgili kuruluş olarak Türksat belirlenmiştir.