MPLS

e-Dönüşüm İletişim Altyapısı (MPLS) hizmeti, kamu hizmetlerinin bütünleşik ve etkin bir şekilde sunumu çerçevesinde, kamu kurumlarının merkez ve uç noktaları arasında güvenli ve kapalı devre iletişim altyapısının oluşturulması için servis sağlayıcılar (ISP) aracılığıyla kamu kurumlarına sunulmaktadır.

MPLS’in Türkçedeki karşılığı “Çoklu Protokol Etiket Bağlaşması”dır.

  • MPLS protokolü ile IP adresleriyle birlikte paketlere bütün iletişim yöntemlerince tanınan bir etiket eklenmekte ve eklenen etiketler bütün yönlendiricilere tanıtılmaktadır. Böylece, aynı etikete sahip kaynak ve hedef noktalar, bütün ağ tarafından bilinmekte ve bu noktalar arasında iletişim daha hızlı gerçekleştirilmektedir.
  • MPLS şebekesi üzerinde her kullanıcı için ayrı VPN alanları (güvenli ve kapalı ağ) oluşturulur.
  • Bu VPN alanları içinde kullanıcılara ait uç bağlantılar tanımlanır. Böylelikle her kullanıcı için MPLS şebekesi üzerinde sanal, güvenli ve birbirinden bağımsız bir şebeke oluşturulur.
  • Kurumların ülke genelindeki farklı bölgelerde bulunan ofisleri, şubeleri, bayiî, müşteri acenta veya distribütörleri ile sürekli, güvenilir ve kesintisiz veri, ses ve görüntü iletişimi kurmaları için oluşturulmuş güvenli ve kaliteli altyapı hizmetidir.
  • Kritik uygulamalar önceliklendirilmekte ya da daha çok kapasite ayrılarak kullanıcı memnuniyeti ve iş sürekliliği en üst düzeyde tutulmaktadır.

2012 yılı içinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve TCDD ile Türksat arasında söz konusu kurumların uç noktaları ile merkezleri arasındaki iletişim altyapısının MPLS altyapısına taşınması amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

  • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna ait yaklaşık 500 uç nokta,
  • TCDD’ye ait yaklaşık 300 uç nokta,

MPLS altyapısına taşınmış ve ilgili kurumlara hizmet verilmeye başlanmıştır.

  • SGK e-Dönüşüm Projesi İletişim Altyapısı Hizmet Sunumu Projesi
  • TCDD Merkez ve Taşra Teşkilatı İletişim Altyapısı Hizmet Alımı Projesi