/
ATO Congresium, Ankara
Genel

Türk reel sektörünün lokomotifi KOBİ’ler ile dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketlerinin tedarik zinciri yetkililerini buluşturan Savunma & Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri (ICDDA), ATO Congresium’da Türksat’ın desteği ile gerçekleştirildi.  

Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliği (SSI) ve Ticaret Bakanlığının da desteklediği etkinlik, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik; savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren askerî ve sivil ana sanayi ve KOBİ firmalarını yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak için bir araya getirdi. Organizasyonda kendine has ihtiyaçları ve fırsatları olan hedef ülkelerin ortaya çıkarılması, savunma ve havacılık sektörlerinde potansiyel iş birliği imkânlarının somut adımlara dönüştürülmesi amacıyla ikili iş görüşmeleri, konferanslar ve seminerler düzenlendi.

Bu kapsamda Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, “Uluslararası Havacılık ve Uzay Sektöründe KOBİ’lerin Yeri” konulu oturumda bir konuşma yaptı.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri'ne çok sayıda ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, askerî ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile firma temsilcileri katıldı.