/
Ankara
Genel

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türksat arasında 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan Ulusal Su Bilgi Sistemi projesi ile ilgili bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

23 Eylül 2020 tarihinde ilgili kamu kurumlarının ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarında Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Serdar Küpcü ile Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, ulusal su bilgi sistemi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından Su Bilgi Sistemi Grup Sorumlusu Tuğçe Akgöz, “Ulusal Su Bilgi Sistemi Tanıtımı ve Uygulaması” adlı bir sunum yaptı. 

Ülkemizde yer alan su havzalarının tüm bileşenlerini dikkate alarak oluşturulan milli su envanteri üzerinde karar vericilere destek verilmesi ve ulusal su yönetimi politikamızın belirlenmesi maksadıyla yürütülen Ulusal Su Bilgi Sistemi projesinin ilk fazında çevresel altyapılar, havza yönetimi, yeraltı suları, yerüstü suları, su kullanımı, kuraklık, taşkın ve iklim modülleri, ikinci fazında ise sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, geliştirilmesi, entegrasyonlarının sağlanması, veri tutarlılığı ve kalitesinin arttırılması, veri sözlüğünün oluşturulması, karar destek altyapısının hazırlanması, veri ve veri modelinin iyileştirilmesi, otomatik veri transferi ve veri analiz araçları geliştirildi.

Proje ile suyun tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesi ve ülke genelinde su politikaların belirlenmesi amaçlanıyor.