05 Kasım 2019
Bilişim
Genel

Lisans öğrencilerinin akademik ve teknik hazırlıklarını desteklemek amacıyla Sakarya Üniversitesi’nde “e-Devlet ve Dijital Dönüşüm” konulu ders açıldı.

Türksat sponsorluğunda 26 Eylül 2019 tarihinde başlayan dersler, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Derslerde “e-Devlet ve Dijital Dönüşüm”ün tanıtımının yanı sıra, Dünya’da ve Türkiye’de e-devletin tarihçesi, e-Devlet Kapısı’nın işleyişi, hizmet türleri, hizmet sunum platformları, birlikte çalışabilirlik, başarılı ülke örnekleri, yeni teknolojilerin e-devlet alanında kullanımı, siber güvenlik konuları işlendi.  

Derslerin amacı, söz konusu alanlarla ilgili olarak farkındalığının artırılması, e-devlet konusunda Dünya örnekleri hakkında bilgi sahibi olunması, yeni hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için proje önerilerinin oluşturulması, bu önerilerin iyileştirilerek, yeni hizmet fikirlerinin ortaya çıkması, öğrencilerin e-Devlet Kapısı hizmetlerini, bu hizmetlerin tasarlanma süreçlerini ve teknik altyapısını kavraması olarak belirlendi.