21 Nisan 2020
Genel

Kamunun bilişim çözüm merkezi Türksat, uzaktan çalışma döneminde de kamunun BT ihtiyaçlarına yönelik projelerine devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmakta olan dağınık yapıdaki uygulamaların web tabanlı merkezi yapıda geliştirilmesini hedefleyen Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi Projesi’ni hayata geçirmek için çözüm ortağı olarak TÜRKSAT’ı tercih etti.

8 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen proje başlangıç toplantısına TMO Bilgi İşlem Daire Başkanı Yasin SARISOY, TMO Şube Müdürü Uğur GİRİFTİNOĞLU, TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü Ömer Faruk ÇÖLLÜOĞLU, TÜRKSAT Proje Yöneticisi Neslihan Çelik, Promet Proje Yöneticisi Alper Erdal ve proje ekipleri katılım sağladı. Çalışma şekillerinin yeni bir boyut kazandığı bu dönemde,  videokonferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda; üst seviye proje takvimi, proje riskleri, çözüm yaklaşımı ve diğer önemli hususlar gözden geçirildi.

Başlangıç toplantısının ardından projenin analiz çalışmalarının da videokonferans ile yapılacağı açıklanırken, COVID-19 sürecinden etkilenmeden tüm aşamalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyeceği ve tamamlanacağı ifade edildi.