Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

200.000 ADET HD SET TOP BOX ALIMI İŞİ

İLAN METNİ
 

  1. Şirket Bilgileri:

 

a) Adres                                 : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon Numarası           : 0 312 925 70 00

c)  Faks Numarası                : 0 312 925 70 01

d) Elektronik posta adresi  : sakcay@turksat.com.tr, oozcimen@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi                          : Suat AKÇAY, Özgür ÖZÇİMEN (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

  1. Satın Alma Konusu: 200.000 Adet HD Set Top Box Alımı işidir.

 

  1. İsteklilere, Satın alma dokümanları 2.000,00TL. bedel karşılığı ödendikten sonra COVID-19 sebebiyle e-mail olarak gönderilecektir. Bu bedel; TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan (TR34 0021 0000 0000 2631 4000 09) nolu hesap numarasına “200.000 Adet HD Set Top Box Alımı işi Satın Alma Doküman Bedeli” açıklamalı olarak yatırılacaktır. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.

   

  1. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 25.06.2021 Cuma günü saat 10:00 - 16:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

Teklif dosyasının kargoyla gönderilecek olması durumunda ise ilgili evrakların 25.06.2021 Cuma günü saat 16.00 a kadar Türksat  A.Ş. Macunköy yerleşkesine teslim edilmiş olması şarttır. Belirtilen gün ve saat aralığından sonra gelen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

 

  1. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir. 

 

  1. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

 

  1. Satın alma dokümanı bilgi maksadıyla görüntülü iletişim araçları vasıtasıyla ücretsiz görülebilir.