Onay tarihi

ANKARA VALİLİĞİ AKILLI ÇEVREGÜVENLİK, KAMERA SİSTEMLERİ VE VİDEO ANALİTİK SİSTEMİ VERİ MERKEZİ, BİLİŞİM ALTYAPISI DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ İŞİ 26/03/2021 TARİHLİ ZEYİLNAME


26/03/2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen işe ait aşağıdaki maddelerde zeyil / revizyon yapılmıştır.


İdari Şartnamenin;
5.1. maddesinin,
b.) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 29/03/2021 Saat 11:30
c.) Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi ve Saat: 30/03/2021 Saat 15:00
bentleri,


b.) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 31/03/2021 Saat 11:30
c.) Satın Alma / Pazarlık Toplantısı Tarihi ve Saat: 01/04/2021 Saat 15:00
Şeklinde değişmiştir.


Teknik Şartnamenin
3.5.4.5 Eski Hali; “Önerilecek Harici Veri Depolama sisteminin kontrol üniteleri simetrik aktif-aktif çalışmayı destekleyecektir.”
Maddesi


Yeni Hali; “Önerilecek Harici Veri Depolama sisteminin kontrol üniteleri aktif-aktif çalışmayı destekleyecektir.”
Şeklinde değişmiştir.


3.7.2.21 Eski Hali; “Anahtar, SSH ve SSH V2.0'ı desteklemelidir. BPDU guard, IP source guard, CPP, NFPP, ve port security desteklemelidir.”
Maddesi


Yeni Hali; “Anahtar, SSH ve SSH V2.0'ı desteklemelidir. BPDU guard, IP source guard, CPP ve port security desteklemelidir”
Şeklinde değişmiştir.


3.7.3.21 Eski Hali; “Anahtar, SSH ve SSH V2.0'ı desteklemelidir. BPDU guard, IP source guard, CPP, NFPP, ve port security desteklemelidir.”
Maddesi


Yeni Hali; “Anahtar, SSH ve SSH V2.0'ı desteklemelidir. BPDU guard, IP source guard, CPP ve port security desteklemelidir”
Şeklinde değişmiştir.