Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

CATV GPON EDFA COMBINER TEMİNİ İŞİ

İLAN METNİ
 

  1. Şirket Bilgileri:

 

a) Adres                                 : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon Numarası           : 0 312 925 70 00

c)  Faks Numarası                : 0 312 925 70 01

d) Elektronik posta adresi  : yyasar@turksat.com.tr , sakcay@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi                          : Yakup YAŞAR, Suat AKÇAY (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

  1. Satın Alma Konusu: Kablo TV şebekesinde kullanılacak CATV GPON EDFA COMBINER ürünlerinin temini işidir.

 

  1. İstekliler, Satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresindeki, Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 3.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. Bu bedel; TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 (IBAN: TR040001001745447334405162) nolu hesap numarasına CATV GPON EDFA COMBINER Temini İşi Satın Alma Doküman Bedeli” açıklamalı olarak yatırılacaktır. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.

   

  1. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 23/03/2021 Salı günü saat 09:00 - 17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

 

  1. Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir. 

 

  1. Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

 

  1. Satın alma dokümanı bilgi maksadıyla Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilecektir.

 

 

CATV GPON Combiner EDFA TEMİNİ İŞİ 

TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLERE İLİŞKİN ADET, TESLİM BİLGİSİ VE AÇIKLAMA TABLOSU

 
 

S.N.

 

MALZEME ADI

BİRİMİ

TESLİMAT TARİHLERİ - SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN (TAKVİM GÜNÜ)

GENEL TOPLAM

 
 

120. GÜN

 

1

Opsiyon 1

32 port CATV GPON Combiner EDFA

Adet

100

100

 

2

Opsiyon 2

64 port CATV GPON Combiner EDFA

Adet

50

50

 

 

Firmalar tabloda OPSİYON-1 ve OPSİYON-2 olarak belirtilen gruptan yalnızca bir adet opsiyon için teklif verebilecektir.