Onay tarihi

GIGABIT PASİF OPTİK NETWORK (GPON) SİSTEMLERİ ALIMI

SATINALMA İLANI

 

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası  : 0312 925 70 00       

                                   c)  Faks Numarası      :  0312 925 70 01

 1.  Satınalmanın Konusu:

 

TÜRKSAT Kablo abonelerine fiber optik kablo üzerinden hizmet sağlanabilmesi amacıyla Gigabit Pasif Optik Network (GPON) Sistemleri alımına yönelik olarak Teknik Şartname kapsamındaki ürünlerin anahtar teslimi olarak satın alınması, belirtilen bölgelere nakledilmesi, kurulumu, yapılandırılması, TÜRKSAT altyapısı ile entegrasyonu, sistem için gerekli kablolamanın yapılması, gerekli eğitimin verilmesi, fiber modem BOY (Bakım, Onarım ve Yenileme) hizmeti, garanti süresince ve garanti sonrası destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No:21/E Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan IBAN No:TR340021000000002631400009 TL hesabına, GIGABIT PASİF OPTİK NETWORK (GPON) SİSTEMLERİ ALIMIaçıklaması ile KDV dâhil 5.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 

 1. Satınalma konusu iş alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

 1. Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ANKARA adresine 05.07.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

 1. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.