Onay tarihi

İMAR PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI YOLUYLA COĞRAFİ VERİ ÜRETİLMESİ PROJESİ HİZMET ALIMINA AİT

26.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

 

 

16/03/2021 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretilmesi Projesi Hizmet Alımına ait;

 

İdari Şartname’nin 5.1 maddesi

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 25 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 15:00

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 31 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 12:30

 

İdari şartname birim fiyat teklif listesi

İdari şartname birim fiyat teklif listesinde bulunan birim fiyat tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı

(Para birimi belirtilerek)

1

Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu

Adet

1

 

 

2

A3 Tarama ve E-plan sistemine aktarım

Adet

50.500

 

 

3

A4 Tarama ve E-plan sistemine aktarım

Adet

670.000

 

 

4

A0-A1 Pafta Taranması ve Pafta koordinatlandırma (Register/Rektifikasyon)

İşlemleri yapılarak E-plan sistemine aktarımı

Adet

3800

 

 

5

Sayısal (.ncz, .dwg,) verilerinin üretiminin yapılması, sayısal verilerin Plan GML formatına dönüşümü yapılması ve sayısal veriler ile Plan GML verilerinin E-plan sistemine aktarımı

Adet

500

 

 

6

Sayısal (.ncz, .dwg,) verilerin düzenlenmesi ve sayısal verilerin Plan GML formatına dönüşümü yapılarak, sayısal verilerin ve Plan GML verilerinin E-plan sistemine aktarımı

Adet

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)