İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMI

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Çarşamba, Temmuz 31, 2019

İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMI 

SATINALMA İLANI

1.   Şirket Bilgileri:
a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 149. Sokak No: 21/E    Yenimahalle/ ANKARA
b) Telefon Numarası : 0312 925 70 00         
c) Faks Numarası      : 0312 925 70 01

2.    Satınalmanın Konusu:

 

Işin konusu; Türksat internet şebekesinde kullanılmak üzere İnternet Yönlendirici cihazları için donanımlar, yazılımlar ve ekipmanların temin edilmesine yönelik olarak Teknik Şartnamede belirtilen ürün ve hizmetlerin satın alınması, konfigürasyonun oluşturulması, ilgili bölgelerde sistemlerin kurulması, devreye alınması, sistem için gerekli kablolamanın yapılması, gerekli eğitimin verilmesi, garanti süresince ve garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli asgari şartları kapsamaktadır.

 

3.  Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

4.  Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 nolu (IBAN No:TR040001001745447334405162) TL hesabına, “İNTERNET YÖNLENDİRİCİ SİSTEMİ ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 3.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır. 

 

5.  Satınalma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

6.  Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147 Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA 

adresine 22/08/2019 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 

 

7.   Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.