Onay tarihi

 

IP YAYIN (OTT) PLATFORMU ALIMI

SATINALMA İLANI

 1. Şirket Bilgileri:
  a) Adres : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme  A.Ş.                                 Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E    Yenimahalle/ ANKARA
  b) Telefon Numarası : 0312 925 70 00        

                                   c) Faks Numarası      : 0312 925 70 01

 1.  Satınalmanın Konusu:

 

İşin konusu; KabloTV müşterilerine sunulmakta olan Kablo WebTV altyapısının ve servislerinin gelişen teknolojiler doğrultusunda Satın alma yöntemi ile yenilenmesi ve bu çerçevede mevcut WebTV altyapısında sunulmakta olan tüm servisleri ve Teknik şartnamede belirtilmiş olan yeni gereksinimler ile mevcut altyapıdaki yapılandırma, abone ayrıca içeriklerin yeni platforma aktarılmasını kapsamaktadır.  Söz konusu servisler ve yeni gereksinimler OTT yayın alıcı, I-KUTU ve diğer istemciler (IOS, Android, SmartTV, PC) ile son kullanıcılara sunulacaktır.

 

 1. Satınalma dokümanı TÜRKSAT A.Ş. İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA
  adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

 

 1. Satınalmaya katılmak isteyenlerin satınalma dokümanını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Finans Direktörlüğü veznesine veya TÜRKSAT A.Ş.’nin Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan IBAN No: TR340021000000002631400009 TL hesabına, “IP YAYIN (OTT) PLATFORMU ALIMI ALIMI” açıklaması ile KDV dâhil 5.000,00 TL bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 

 1. Satınalma konusu iş, alınan teklifler üzerinden teklifi uygun ve yeterli bulunan istekliler ile açık eksiltme, kapalı teklif, pazarlık veya her üç yöntem kullanılarak yapılacak değerlendirme sonucunda en uygun teklif veren isteklinin uhdesine verilecektir.

 

 1. Satınalmaya katılacak firmaların tekliflerini Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147 Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA

adresine 16/08/2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

 

 1. Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz satınalmayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satınalma konusu işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.