Onay tarihi

KABLO TV HEADEND MERKEZLERİ FİZİKSEL ORTAM DENETLEME SİSTEMLERİ TEMİN VE KURULUM İŞİ EK DÜZENLEME (2)

 

Teknik Şartname 5. Miktarlar maddesi aşağıda mevcut halleri verilen durumundan, yine aşağıda belirtilen yeni halleri ile değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

MEVCUT HALİ

 

Her bir headend merkezi ayrı olarak değerlendirilecek olup asgari aşağıdaki tabloda belirtilen sensör miktarları üzerinden teklif verilecektir. Rack kabin adedi 5(beş) veya 5(beş)’in katları olmayan HE/SHE merkezlerinde; aşağıdaki tabloda her 5(beş) rack kabin başına miktar belirtilmiş ürünler için; rack kabin adedi en yakın 5(beş)’in katına yukarı yuvarlayarak teklifte bulunulacaktır. 

Cihaz/Çıkış/Sensör

Miktarı

ODC

1 Adet/5 Rack Kabin

Isı

3 Adet/5 Rack Kabin

Nem

3 Adet/5 Rack Kabin

Hava Akış

2 Adet

Sıvı

4 Adet

Duman

3 Adet

Kuru Kontak

4 Adet

 

YENİ HALİ

 

Her bir headend merkezi ayrı olarak değerlendirilecek olup asgari aşağıdaki tabloda belirtilen sensör miktarları üzerinden teklif verilecektir.

 

Cihaz/Çıkış/Sensör

Miktarı

ODC

Her 10 Rack Kabin için en az 1 adet*

Isı

Her 5 Rack Kabin için en az 3 adet**

Nem

Her 5 Rack Kabin için en az 3 adet**

Hava Akış

2 Adet

Sıvı

4 Adet

Duman

3 Adet

Kuru Kontak

4 Adet

 

*Rack Kabin adedi 10 ve altında olan Headend merkezleri için en az 2 adet ODC teklif edilecektir. Rack kabin adedi 10’un üzerinde olan Headend merkezleri için rack kabin adedi en yakın 10(on)’un katına yukarı yuvarlayarak teklifte bulunulacaktır. 

 

** Rack kabin adedi en yakın 5(beş)’in katına yukarı yuvarlayarak teklifte bulunulacaktır.