Onay tarihi

KENT BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISI BAKIM, DESTEK VE EK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI PROJESİ HİZMET ALIMINA AİT

12.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

02/03/2021 tarihinde Türksat A.Ş. web sayfasında ilan edilen Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Bakım, Destek ve Ek Geliştirme Çalışmalarının Yapılması Projesi Hizmet Alımına ait,

 

İdari Şartname’nin 5.1 maddesi

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 11 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 14:30

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a)         Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Madde 1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b)        Son Teklif Verme Tarihi    : 22 / 03 / 2021

c)         Son Teklif Verme Saati      : 12:30