Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİ

1.     Şirket Bilgileri:

  1. Adres   : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Türksat Bilişim Binası) 06830 Gölbaşı Ankara Türkiye

  1. Telefon Numarası        : 0 312 925 60 86 
  2. Faks Numarası             : 0 312 925 29 00
  3. E-posta adresi              : sgh@turksat.com.tr
  4. İlgili Kişi                     : Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü

2.    Satın Alma Konusu: 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. SIEM Sistemi Temini işidir.

 3.     Satın Almaya Katılma Koşulları: 

  1. İstekliler, Satın Alma Dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresindeki, Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü'nden (KDV dahil) 1000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. (Bu bedel; Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye ait, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki TR06 0001 0017 4544 7334 4054 17 nolu iban hesap numarasına TÜRKSAT SIEM SİSTEMİ TEMİNİ” açıklamalı olarak yatırılacaktır.) 
  2. Satın almaya teklif verecek olan isteklilerin, Türksat A.Ş. tarafından onaylı Satın Alma Dokümanı’nı bedeli karşılığında temin etmesi zorunludur.
  3. İstekliler satın alma katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi sgh@turksat.com.tr e-posta adresine gönderecektir. Satın alma dokümanları iş sahibi TÜRKSAT tarafından katılım ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi ileten firmalara e-posta ile teslim edilecektir.
  4. Satın Alma Dokümanları ücretsiz olarak Türksat A.Ş. Bahçelievler Mah. Ankara Üniversitesi Teknokent Yerleşkesi Türksat Bilişim Gölbaşı/ANKARA adresinde, Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü'nde görülebilecektir.

4.    Satın Alma İçin Son Teklif Verme Tarihi:

22.03.2021 Pazartesi günü saat 14.00’dır. Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Türksat Bilişim Binası) 06830 Gölbaşı/Ankara/Türkiye adresindeki Evrak birimine Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü adına teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma dosyası elden, posta veya kargo ile teslim edilebilir.

5.    Satın Alma Tarihi Ve Yeri:

24.03.2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Teknokent Bahçelievler Mahallesi 319 Cadde No:35/4 (Türksat Bilişim Binası) 06830 Gölbaşı/Ankara/Türkiye 

6.    Söz konusu satın almaya ilan usulü ile çıkılmış olup, Şirketimize verilen teklifler üzerinden Satın Alma Dokümanı’ndaki şartları taşıyan istekliler ile aynı zaman ve mekân içerisinde açık eksiltme veya kapalı teklif veya pazarlık veya her üç yöntem ile birden satın alma yapılabilecektir.

7.   Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, iptal etmekte, ertelemekte, satın alma konusu işi alıp almamakta ve satın alma işi ile ilgili tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.