Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

SIEM SİSTEMİ TEMİNİNE AİT 31.03.2021 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

12.03.2021 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen SIEM Sistemi Teminine ait,

 

İdari Şartname Madde 3.5 değiştirilmiştir,

İdari Şartname Madde 5.1 değiştirilmiştir,

İdari Şartname Madde F Ekler değiştirilmiştir,

İdari Şartname Madde Ek-4 Teklif Mektubu Örneği değiştirilmiştir,

İdari Şartname Madde Ek-10 Teklif Dosyası İçeriği Sıra Talimatı değiştirilmiştir,

 

Satın alma dokümanını temin eden isteklilere zeyil dokümanı e-posta iletilecektir.