T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Destek Hizmet Alımına ait 15/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

Buradasınız

Onay Tarihi: 
Cuma, Mayıs 15, 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Destek Hizmet Alımına ait 15/05/2020 TARİHLİ ZEYİLNAME

 

13/05/2020 tarihinde Türksat web sayfasında ilan edilen T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Destek Hizmet Alımına ait,

 

İdari Şartname’nin 3.5 maddesi:

3.5. Satın Alma Tarihi ve Saati: 21/05/2020 Saat12:30

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.5. Satın Alma Tarihi ve Saati: 05/06/2020 Saat: 12:30

 

İdari Şartname’nin 5.1 maddesi

 

5.1.      Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)        Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Teklifler Madde 5.3’te belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.

b.)        Son Teklif Verme Tarihi           :20/05/2020

c.)        Son Teklif Verme Saati: 14:00

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.1.      Tekliflerin sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)        Tekliflerin Sunulacağı Yer:  Teklifler Madde 5.3’te belirtilen TÜRKSAT’a ait dosya sunucusuna yüklenecektir.

b.)        Son Teklif Verme Tarihi           :04/06/2020

c.)        Son Teklif Verme Saati: 14:00

 

 

 

İdari Şartname’nin 5.2 maddesi

 

5.2.      Geçici Teminat Mektubu Aslının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Sunulacağı Yer: Madde 1.1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Son Verilme Tarihi    : 20/05/2020

c.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 14:00-18:00 

d.)        Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.

 

Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

5.2.      Geçici Teminat Mektubu Aslının sunulacağı yer, teklif verme tarih ve saati aşağıdaki gibidir:

a.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Sunulacağı Yer: Madde 1.1’de belirtilen TÜRKSAT’ın adresi

b.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Son Verilme Tarihi    : 04/06/2020

c.)        Geçici Teminat Mektubu Aslının Teslim Başlangıç-Bitiş Saatleri: 14:00-18:00 

d.)        Geçici Teminat mektubu aslı için yukarıda belirtilen saat aralığı dışında getirilen geçici teminat mektubu aslı hiçbir suretle teslim alınmayacaktır.