Onay tarihi

TÜRKSAT MİLLİ KA BANT IoT ANTEN GELİŞTİRİLMESİ İŞİ SATIN ALMA İLANI

 

 1. Şirket Bilgileri:
  1. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Adres: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Yağlıpınar mah. Türksat (Küme Evler) İdari Bina Apt. No: 1 06839 Gölbaşı/ANKARA
  2. Telefon numarası         : 0312 925 59 76
  3. Faks numarası              : 0312 925 29 00
  4. Elektronik posta adresi: eniss@turksat.com.tr
  5. İlgili personellerin adı-soyadı: Enis SARIKAYA – Teknik Uzman

 

 1. Satın alma konusu işe ilişkin bilgiler:

İşbu satın alma konusu; Teknik Şartname dokümanında belirtilen, IoT  (Internet of Things; Nesnelerin İnterneti) terminallerinden veri aktarımı sağlayan sistemlerin yerli ve milli olarak geliştirilmesi maksadıyla, biri sabit biri mobil platformlar olmak üzere 2 ayrı Türksat Milli Ka Bant IoT Terminal Anten Geliştirilmesi ve bu antenlere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması ile bu antenlerin Türksat tarafından temin edilecek olan modemlere uygun şekilde entegrasyonun yapılarak birlikte çalışacakları bir nihai ürün üretme işini kapsamaktadır.

Satın alma dokümanları Türksat A.Ş. Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319. Cadde No: 35/4 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve bedelin ödendiğini gösteren belge mukabilinde aynı adresten temin edilebilir.

Satın almaya katılmak isteyenler satın alma dokümanlarını temin etmek için TÜRKSAT A.Ş. Yağlıpınar mah. Türksat Küme Evler İdari Bina Apt. No: 1 adresli Gölbaşı yerleşkesindeki Muhasebe Direktörlüğü veznesine veya Türksat A.Ş.’nin T.C. Vakıf Katılım Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki IBAN:TR6100 2100 0000 0026 3140 0008 TL hesabına “TÜRKSAT MİLLİ KA BANT IoT TERMİNAL ANTEN GELİŞTİRİLMESİ SATIN ALIMI” açıklaması ile KDV dahil 1000 TL (Bin Türk Lirası) bedeli yatırmış olmaları şarttır.

 1. Teklif Ön Koşulu

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmaların asgari 2 000 000 TL (İki Milyon Türk Lirası) iş ve en az 2 TÜBİTAK destekli proje bitirmişlikleri olması gerekmektedir.

 1. İstekli tekliflerinin teslimi;

 

Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319. Cadde No: 35/4 06839 Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Araştırma Geliştirme ve Uydu Tasarım Direktörlüğü’ne, 08/07/2021 günü 17:00’a kadar vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

Satın alma konusu iş, alınan teklifler üzerinden İstekliler ile pazarlık yapılarak Türksat A.Ş. tarafından uygun görülen İsteklinin uhdesine verilecektir.

 

Şirketimiz, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan işi alıp almamakta ve tekliflerin şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.