AB Projeleri

Buradasınız

Proje Adı:  CEES (Citizen-Oriented Evaluation of E-Government Services) 

 

Proje Konusu : CEES, yönetimsel değerlendirme ve kullanıcı memnuniyetinin profil kümelenmesi gibi sonuçları çıkaracak vatandaş odaklı e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi için bir metodoloji oluşturmayı amaçlamıştır.

 

Proje Özeti : Seçilen E-Devlet hizmetleri özelinde vatandaş memnuniyeti ölçümlenmiş, Bilgi Toplumu Stratejisi'nde yer alan Vatandaş Memnuniyeti Endeksi oluşturma çalışmaları desteklenmiş, İngiltere ve Lübnan e-devlet hizmetleri ile karşılaştırmalar yapılmış ve kullanıcı segmentasyonu yönünde aşama kaydedilmiştir.

 

Proje Başlama Tarihi :  Nisan 2009

 

Proje Bitiş Tarihi :  Mart 2013

Proje Adı:  UBIPOL (Ubiqutious Participation Platform for Policy-Making) 

 

Proje Konusu : UBIPOL, vatandaşların mobil cihazlar ile yerel yönetim politika oluşturma sürecine katılımı sağlayan bir projedir. İlaveten kamu çalışanlarının veri madenciliği ve oy analizi yapabilmesine imkan sağlamaktadır.

 

Proje Özeti : Geliştirilen uygulama açık kaynak olarak ulusal ve uluslararası kurumların kullanımına sunulmuştur. Proje çıktısını kullanarak geliştiren ve başka hizmet ve uygulamalarla entegre etmeyi hedefleyen yeni proje tekliflerinde bulunulmaktadır.

 

Proje Başlama Tarihi :  Şubat 2010

 

Proje Bitiş Tarihi :  Mart 2013

Proje Adı:  STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed)

 

Proje Konusu : STORK inisiyatifleri Avrupa ölçeğinde ülkeler arası kimlik doğrulama servislerine ve erişimine imkan sağlamaktadır.

 

Proje Özeti : Sağlık ve Akademi hizmetleri geliştirilerek E-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir. İleride bu sistemlerin STORK'a entegrasyonu ve yabancı kullanıcıların da geliştirilen bu ve yeni hizmetler kapsamında e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanmaları sağlanmıştır.

 

Proje Başlama Tarihi :  Nisan 2012

 

Proje Bitiş Tarihi :  Mart 2015

Proje Adı : GEN6 (Governments ENabled with IPv6) 

 

Proje Konusu : GEN6 projesi kurumların elektronik servislerini IPV6'ya dönüştürmelerini desteklerken  akademik öğrenme, akıllı devlet üzerine araştırma ve veri bilimi  için önemli  uygulamalar içermektedir.

 

Proje Özeti : Tüm kamu ve kuruluşlarının IPv6 geçişleri süreçlendirilmiş olup, planlı geçişlerin temeli oluşturulmuştur. E-Devlet Kapısı IPv6’ya geçmiştir.

 

Proje Başlama Tarihi :  Mart 2012

 

Proje Bitiş Tarihi :  Eylül 2015

Proje Adı : EMYNOS (nExt generation eMergencY commuNicatiOnS)

 

Proje Konusu : nExt generation eMergencY commuNicatiOnS, başlığı altında acil durum merkezlerinin iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi ve ortak alt yapılar üzerinden haberleşmelerinin sağlanması planlanmaktadır.

 

Proje Özeti : Projenin amacı, gündelik yaşantı içinde ya da beklenmedik anormal ve uç koşullarda karşılaşılabilecek acil durumlar ile ilgili iletişim ve bilgileri (engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde) yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar ile (acil imdat veya çağrı merkezi gibi) bu yardım ya da destek hizmetini sağlayacaklar (ve aracılar) arasında aktarabilecek bütünleşik ve yüksek teknoloji ürünü bir sistem geliştirmek ve bunu uygun senaryolar nezdinde pilot/alan çalışması olarak uygulamaktır.

 

Proje Başlama Tarihi :  Eylül 2015

 

Proje Bitiş Tarihi :  Mart 2018

Proje Adı : GREENDC (Sustainable energy demand side management for GREEN Data Centers)

 

Proje Konusu : Yeşil veri merkezleri için sürdürülebilir enerji talep tarafı yönetimi. Veri merkezlerinin daha çevreci olması ve az enerji tüketmesi üzerine temellenmiş bir projedir.

 

Proje Özeti : Proje, veri merkezlerinin daha verimli yürütülmesi için bir karar destek sistemi aracı geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Böylelikle enerji talepleri daha iyi tahmin edilerek enerji israfı ve CO2 emisyonlarının minimize edilmesini sağlayacak stratejiler değerlendirilecektir. Geliştirilen doğrusal olmayan tahmin modeli ve simulasyon aracı veri merkezi yöneticilerinin dinamik olarak enerji arz ve talebi ile ilgili "what-if" analizleri yapılmasına imkan sağlayacaktır. Proje akademik ve özel sektör firmaları tarafından karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımına uygun olarak yürütülecektir.

 

Proje Başlama Tarihi :  Kasım 2016

 

Proje Bitiş Tarihi :  Kasım 2020