GREENDC (Sustainable energy demand side management for GREEN Data Centers)
GREENDC
Yeşil veri merkezleri için sürdürülebilir enerji talep tarafı yönetimi. Veri merkezlerinin daha çevreci olması ve az enerji tüketmesi üzerine temellenmiş bir projedir.

Proje, veri merkezlerinin daha verimli yürütülmesi için bir karar destek sistemi aracı geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Böylelikle enerji talepleri daha iyi tahmin edilerek enerji israfı ve CO2 emisyonlarının minimize edilmesini sağlayacak stratejiler değerlendirilecektir. Geliştirilen doğrusal olmayan tahmin modeli ve simülasyon aracı veri merkezi yöneticilerinin dinamik olarak enerji arz ve talebi ile ilgili "what-if" analizleri yapılmasına imkan sağlayacaktır. Proje akademik ve özel sektör firmaları tarafından karşılıklı etkileşim ve bilgi paylaşımına uygun olarak yürütülecektir.

-
EMYNOS (nExt generation eMergencY commuNicatiOnS)
EMYNOS
nExt generation eMergencY commuNicatiOnS, başlığı altında acil durum merkezlerinin iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi ve ortak alt yapılar üzerinden haberleşmelerinin sağlanması planlanmaktadır.

Projenin amacı, gündelik yaşantı içinde ya da beklenmedik anormal ve uç koşullarda karşılaşılabilecek acil durumlar ile ilgili iletişim ve bilgileri (engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde) yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar ile (acil imdat veya çağrı merkezi gibi) bu yardım ya da destek hizmetini sağlayacaklar (ve aracılar) arasında aktarabilecek bütünleşik ve yüksek teknoloji ürünü bir sistem geliştirmek ve bunu uygun senaryolar nezdinde pilot/alan çalışması olarak uygulamaktır.

-
STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed)
STORK
STORK inisiyatifleri Avrupa ölçeğinde ülkeler arası kimlik doğrulama servislerine ve erişimine imkan sağlamaktadır.

Sağlık ve Akademi hizmetleri geliştirilerek E-Devlet Kapısı'na entegre edilmiştir. İleride bu sistemlerin STORK'a entegrasyonu ve yabancı kullanıcıların da geliştirilen bu ve yeni hizmetler kapsamında e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanmaları sağlanmıştır.

-
GEN6 (Governments ENabled with IPv6)
GEN6
GEN6 projesi kurumların elektronik servislerini IPV6'ya dönüştürmelerini desteklerken akademik öğrenme, akıllı devlet üzerine araştırma ve veri bilimi için önemli uygulamalar içermektedir.

Tüm kamu ve kuruluşlarının IPv6 geçişleri süreçlendirilmiş olup, planlı geçişlerin temeli oluşturulmuştur. E-Devlet Kapısı IPv6’ya geçmiştir.

-
UBIPOL (Ubiqutious Participation Platform for Policy-Making)
UBIPOL
UBIPOL, vatandaşların mobil cihazlar ile yerel yönetim politika oluşturma sürecine katılımı sağlayan bir projedir. İlaveten kamu çalışanlarının veri madenciliği ve oy analizi yapabilmesine imkan sağlamaktadır.

Geliştirilen uygulama açık kaynak olarak ulusal ve uluslararası kurumların kullanımına sunulmuştur. Proje çıktısını kullanarak geliştiren ve başka hizmet ve uygulamalarla entegre etmeyi hedefleyen yeni proje tekliflerinde bulunulmaktadır.

-
CEES (Citizen-Oriented Evaluation of E-Government Services)
CEES
CEES, yönetimsel değerlendirme ve kullanıcı memnuniyetinin profil kümelenmesi gibi sonuçları çıkaracak vatandaş odaklı e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi için bir metodoloji oluşturmayı amaçlamıştır.

Seçilen E-Devlet hizmetleri özelinde vatandaş memnuniyeti ölçümlenmiş, Bilgi Toplumu Stratejisi'nde yer alan Vatandaş Memnuniyeti Endeksi oluşturma çalışmaları desteklenmiş, İngiltere ve Lübnan e-devlet hizmetleri ile karşılaştırmalar yapılmış ve kullanıcı segmentasyonu yönünde aşama kaydedilmiştir.

-