Kamu Güvenliği Ağı
Olağanüstü Durum Y. M.
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

Kamu kurumlarının farklı ağ altyapı yatırımları yapmasına gerek kalmaksızın ortak bir  iletişim altyapısı üzerinden e-devlet mimarisinin omurgası oluşturulacaktır.

Kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişini yüksek güvenlik standartları ve ortak bağlantı tipi standartları içinde gerçekleştirebilmek, kurumların ağ yatırımlarıyla internet bağlantılarını birleştirerek, maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla tüm kamu kurumları için ortak bir şebekenin kurulması hedeflenmektedir.

Proje, kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen stratejik amaçları destekler. Proje ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği için temel bir altyapı oluşturulacak, şebeke konularında mükerrer yatırımlar engellenecek, böylelikle operasyonel verimlilik artacaktır. Ayrıca, veri alışverişinde yüksek güvenlik sağlanacaktır.

Kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi kurulacak, hizmet verilecek kurumların acil durumlarda kritik görevlerini sürdürebilmelerini ve bilgi yedeklemelerini sağlayacak sistemler oluşturulacaktır.

Merkezi sistemde yer almayacak kamu kurumlarının kendi başlarına yürütecekleri acil durum yönetim sistemi kurma çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.

Kamu kurumları ile kuruluşlarında kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları tespit edilerek, kamuda elektronik hizmetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Vatandaşların önerilerinin elektronik ortamda toplanabilmesi için e-Danışma sistemi hayata geçirilecektir.

Ayrıca, kurumlar tarafından geliştirilmiş e-devlet hizmetlerine ait “kullanıcı memnuniyeti endeksi” oluşturularak düzenli ölçümler yapılacaktır. Vatandaş memnuniyetinin ölçülebilmesi için müşteri takip ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri kurulacaktır.