Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Türksat Gölbaşı Yerleşkesi