Gölbaşı Yerleşkesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu