Türksat, uydular aracılığıyla sahip olduğu yayın iletim altyapısı üzerinden ulusal ve uluslararası her türlü geçici süreli yayın iletim hizmeti sunar.

Image
SNG

Küresel uydu haberleşmesinde yerkürenin üç okyanus bölgesine ayrılmasıyla, konumu gereği bu bölgelerin ikisinin (Atlantik ve Hint Okyanusu bölgelerinin) ortasında bulunan Türkiye, her iki bölgedeki uyduların kapsama alanlarında yer almaktadır. Böylece, istasyonlarımız diğer uydu operatörlerine ait uyduların büyük bir bölümünü kullanabilme imkânına sahiptir. Genellikle yurtdışı olmak üzere geçici süreli yayın ihtiyacı doğan durumlarda yurtdışından veya yurtiçinden gelen talepler doğrultusunda geçici süreli yayın hizmeti verilir.

Yerleşkemizdeki mevcut geniş antenler ve uplink istasyonları aracılığıyla diğer uydu operatörlerine ait uydular üzerindeki yayınlar alınarak, başka uydulara iletilir ya da karasal altyapılar üzerinden kullanıcı kuruluşlara verilir. Bu hatlar fiber optik hat olabileceği gibi ikinci bir uydu uplink zinciri de olabilir.

Başvuru Kılavuzu
  1. İmza Sirküleri
  2. Ticaret Sicil Odası Belgesi
  3. Uydu Yayın Lisans Belgesi
  4. Şirketin resmi adı
  5. İmza yetkilisinin adı, soyadı ve ünvanı
  6. Teknik sorumlunun adı ve soyadı
  7. Telefon ve faks
  8. Adres

Online Başvuru formunu doldurduktan sonra yukarıda belirtilen gerekli belgeleri sales@turksat.com.tr adresine ilettiğiniz takdirde yayın talebiniz resmi olarak değerlendirmeye alınacaktır.