Türksat A.Ş., uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biridir. Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olmak ve bununla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, adına kayıtlı uyduları ve gerektiğinde diğer operatörlere ait uyduları işletmek, ulusal ve yabancı operatörlere ait uydular üzerinden haberleşme sistemlerini kurmak, işletmek ve ticari faaliyette bulunmak ve ulusal uydu programı kapsamında insan kaynağı yetiştirmek üzere 2004 yılında kurulmuştur.

Uydu İşletme Operasyonları
VSAT Sistemleri

Türksat uydularının tüm kontrol ve gözlem faaliyetleri, Gölbaşı Merkez Yerleşkemizde yürütülür.

Ana ve yedek yer kontrol istasyonları, yedeklenebilir antenler, elektronik düzenekler, veri işletim sistemleri ve diğer altyapı donanımlarıyla uydularımızın, kesintisiz ve güvenli bir şekilde, yörüngelerinde kalmalarını sağlar. Türksat uydularının mükemmel bir konfigürasyonda korunmasını temin etmek üzere, tüm gözlem ve kontrol işlemleri bu istasyonlardan yönetilir.

Her iki istasyonda da tam yedekli olarak Uydu Kontrol Merkezi, Gözlem ve Kontrol Sistemi, Komünikasyon Gözlem Merkezi, BB/RF Sistemleri, Şifreleme Merkezi, Kesintisiz Enerji Sistemleri ile alt sistemler bulunmaktadır. Ayrıca, her iki yer kontrol istasyonunda bulunan uydu simulatörü, operatörlerin eğitiminde ve uydu üzerinde uygulanacak prosedürlerin denenip onaylanmasında kullanılır.

“World Tracking Network” sistemine dâhil edilen Ana Yer Kontrol İstasyonu, Türksat uyduları ile birlikte diğer uyduların fırlatma ve yörüngeye yerleştirilme evrelerine destek verebilmektedir.

VSAT (Very Small Aperture Terminal) sistemi, küçük çaplı antenlere (0,74 m - 2,4 m) sahip uydu yer istasyonlarının genel adıdır. VSAT sistemi, “merkez yer istasyonu” (Hub istasyonu) ve coğrafi olarak birbirinden uzak noktalar arasında çift yönlü uydu iletişimini sağlayan bir sistemdir. VSAT sistemi, ses, veri, internet, intranet, video konferans vb. birçok servisi destekler.

Türksat, günümüzün gelişen ve çeşitlilik gösteren haberleşme ihtiyaçlarına paralel olarak oluşan uydu haberleşme talepleri doğrultusunda, ses, veri, internet, intranet, e-sağlık (tele-medicine), e-eğitim (tele-education), acil durum haberleşmesi, VPN ve çoklu ortam (multimedia) gibi hizmetleri tek ya da paket hâlinde sağlayan TürksatVSAT sistemini müşterilerine sunar.

Türksat, ülkemizdeki çeşitli bakanlık ve bağlı kamu kuruluşları ile yaptığı anlaşmalarla, söz konusu kurumların merkez ve taşra teşkilatları arasında daha hızlı ve etkin haberleşmeyi sağlayacak teknik altyapı hizmetleri verir. Kamu kuruluşları, TürksatVSAT kullanarak daha az maliyetle, daha güvenli bir şekilde haberleşir. Ülke genelinde ve yurtdışında yaygın şube ve temsilcilikleri bulunan kurumlar, genişbant TürksatVSAT hizmetleriyle hızlı, güvenli ve interaktif iletişim ağı sisteminin sağladığı olanakları kullanarak güçlü bir iletişim altyapısı sahibi olmaktadır.