Onay tarihi

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.

FTTH SAHA DOLABI, BİNA DOLAPLARI VE FİBER OPTİK SİSTEMLERİ ÜRÜN TEMİNİ İŞİ İLAN METNİ

 

1.  Şirket Bilgileri:

a) Adı                                     : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

b) Adresi                               : Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle / ANKARA

c) Telefon Numarası             : 0 312 925 70 00       

    Faks Numarası                 : 0 312 925 70 01

d) Elektronik posta adresi  : mesomuncu@turksat.com.tr, syildiz@turksat.com.tr,    

                                                 sakcay@turksat.com.tr

e) İlgili Kişi                          : Mehmet Esad SOMUNCU, Ali Selçuk YILDIZ, Suat AKÇAY    

                                                (Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü)

 

2.  Satın Alma Konusu: Kablo TV şebekesinde kullanılacak FTTH Saha Dolabı, Bina Dolapları ve Fiber Optik Sistemleri Ürün Temini işidir.

 

3.  İstekliler, Satın alma dokümanlarını Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 147. Sokak No: 21/E Yenimahalle/ ANKARA adresindeki, Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nden (KDV dâhil) 3.000,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. Bu bedel; TÜRKSAT A.Ş.’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdinde bulunan 44733440–5162 (IBAN: TR040001001745447334405162) nolu hesap numarasına “FTTH Saha Dolabı, Bina Dolapları ve Fiber Optik Sistemleri Ürün Temini işi Satın Alma Doküman Bedeli” açıklamalı olarak yatırılacaktır. Doküman bedeli olarak tahsil edilen tutarlar satın almanın iptal edilmesi durumu dışında kesinlikle iade edilmeyecektir.

    

4.  Satın almaya teklif verecek olan istekli firmalar tekliflerini, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü’ne (Yukarıda belirtilen adrese), 14/04/2020 Salı günü saat 09:00 - 17:00 arasında vereceklerdir.  Belirtilen gün ve saat aralığından önce ve sonra verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmaksızın istekliye iade edilecektir.

 

5.  Satın almaya iştirak edecek firmaların, satın alma dokümanını Şirketimizden bedeli karşılığında almış olmaları gerekmektedir.

 

6.  Şirketimiz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Şirketimiz, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, satın alma konusu olan ürünleri alıp almamakta ve satın almalarda tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

 

7.  Satın alma dokümanı bilgi maksadıyla Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilecektir.